Header Salm en Kipp Nieuw 1260x115 DEF rgb

( 0 items )

Nederlands / Engels

 

COOKIES SALM EN KIPP

 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die op uw computer of mobiele apparaat worden bewaard en opgeslagen door uw browser.

Cookies helpen ons om extra functionaliteit aan onze website te bieden en uw online ervaring te verbeteren.


Toestemmingsvrije cookies

Wij maken gebruik van ‘toestemmingsvrije’ cookies. Dit zijn analytische cookies en functionele cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken. Wij hebben geen toestemming van de bezoeker van onze website nodig om deze cookies te plaatsen en te lezen. Dit zijn:


Analytische cookies

Doel: analytisch, cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Website statistieken: wij gebruiken de service van Google Analytics om gegevens anoniem te verzamelen die we analyseren om ons te helpen de gebruikerservaring op onze website te verbeteren.


Functionele cookies

Doel: prestaties en/of operationeel. Cookies die nodig zijn om een website beter te laten functioneren. Zonder deze cookies is bijvoorbeeld inloggen niet mogelijk of werken taalkeuzes niet.


YouTube video

Wij hebben de ‘privacy-enhanced mode’ voor de YouTube-video's op onze website ingeschakeld. Dit beschermt de privacy van iedere bezoeker die op onze website surft, maar niet naar de video’s kijkt. YouTube installeert alleen cookies wanneer een gebruiker daadwerkelijk klikt om een video af te spelen. YouTube (Google) deelt anonieme informatie met derden. Privacy statement Google.

 

 Domein

Cookienaam

Vervaltijd

Doel

.salmenkipp.nl

­­_ga

 

_gid

 

_gat_gtag_UA_10376815_2

 

- 2 jaar

 

- 24 uur

 

- 1 minuut

Analytische cookies

Meet websitebezoek (anoniem). Deze cookies bieden informatie, zoals het aantal bezoekers en tijd die besteed wordt aan specifieke pagina's. Google Analytics maakt alleen gebruik van first party cookies, wat betekent dat alle verzamelde informatie in het domein www.salmenkipp.nl blijft.

 

Meer informatie is hier te vinden.

.salmenkipp.nl

 

359e1d2594ca999756d35de766f9f96d

 

- einde

browsersessie

Functionele cookie

Gebruikt voor registratie van de browsersessie

 

 

Liever geen cookies?

U kunt cookies uitzetten in de instellingen van de meeste browsers. Het is dan echter mogelijk dat u de functies van website(s) die u bezoekt, niet volledig kunt ervaren.


Wij raden u aan om cookies selectief toe te staan. De meeste browsers maken onderscheid tussen nuttige cookies en cookies van derden. Sommige adverteerders gebruiken cookies om uw bezoeken aan de verschillende websites waarop ze adverteren bij te houden. Als u zich hier zorgen over maakt, dan kunt u de cookies van derden in de meeste browsers uitschakelen.


De website www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen geeft informatie over de meest gebruikte browsers.

Om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt, kunt u ervoor kiezen de ‘Add-on’ te installeren voor uw webbrowser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Cookies engels

This is a translation of the original Dutch text. This translation is furnished for the reader’s convenience only. The original Dutch text will be binding and shall prevail in case of any variance between the Dutch text and the English translation.


Cookies are small text files containing information that are stored on your computer or mobile device and saved by your browser.


Cookies help us to provide additional functionality to our website and to improve your online experience.


Free consent cookies

We use ‘free consent’ cookies. These are analytical cookies and functional cookies that make little or no invasion of privacy. We do not need the permission of the visitor of our website to place and read these cookies. These are:


Analytical cookies

Purpose: analytical, cookies to track visitor statistics.


Website statistics: we use the Google Analytics services to collect data anonymously which we analyze to help us improve the user experience on our website.


Functional cookies

Purpose: performance and/or operational. These cookies are necessary to improve the functioning of a website. For example: without these cookies, login is not possible or language choices do not work.


YouTube video

We turn on the ‘privacy-enhanced mode’ for the YouTube videos on our website. This protects the privacy of anyone who is browsing our website, but doesn't watch the videos. You Tube will install the cookies only when a user actually clicks to play the video. YouTube (Google) shares anonymous information with third parties. Privacy statement Google

 

 Domain

Name cookie

 

Expiration time

Purpose

.salmenkipp.nl

 

­­_ga

_gid

_gat_gtag_UA_10376815_2

 

 

- 2 years

- 24 hours

- 1 minute

Analytical cookies

Measuring website visit (anonymously). These cookies provides information such as the number of visitors and the time spent on specific pages.
Google Analytics only uses first party cookies which means that all of the information collected will stay in the .salmenkipp.nl domain.

 

Please find more information here

.salmenkipp.nl

 

359e1d2594ca999756d35de766f9f96d

 

 

- end browser session

 

Functional cookie

Used for registration of the browser session.

 

Prefer no cookies?

You can disable cookies in the settings of most browsers. However, you may not be able to fully ex-perience the features of websites that you visit.


We recommend you to allow cookies selectively. Most browsers distinguish between useful cookies and third party cookies. Some advertisers use cookies to track your visits to the various websites on which they advertise. If you are concerned about this, you can disable third party cookies in the most browsers.


The website www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen provides information on the most common browsers.


You can opt-out from being tracked by Google Analytics by installing the 'Add-on' for your web browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

 x 
Cart empty